6.-luokkalaisten ajatuksia yläkouluun menosta

Kirj. Alisa Eljaala, Meri Makkonen, Stella Malmivaara 8A

Kasiluokkalaiset teettivät Takahuhdin koulun 6.-luokkalaisilla kyselyn yläkouluun menoon liittyen. Kyselyssä selvitettiin 6.-luokkalaisten ennakkoluuloja ja ajatuksia yläkouluun menosta.

Kysyimme jännittääkö yläkouluun meno, ja noin 10 % 6.-luokkalaisista jännittää ja noin 50 % ei jännitä. Noin 30 % kyselyyn vastanneista oppilaista uskoi koulunkäynnin vaikeutuvan yläkouluun mennessä ja 5 % ei uskonut. 60 % sanoi yläkouluun menon olevan kivaa, 2 % mielestä ei ole ja loput eivät osanneet sanoa.

Noin 40 % haki painotusluokille, joita olivat mm. liikunta, matematiikka, musiikki ja kuvaamataito.

Haastattelimme myös muutamaa oppilasta 6.a- ja 6.c-luokilta.

Mitä odotatte eniten yläkoululta
?
– Puhelimien käyttöä välkillä.
-Vapaampaa koulunkäyntiä.
-Ulkovälituntien  vähenemistä.
-Uusia kavereita.

Mikä jännittää yläkoulussa?
 -Millainen uudesta luokasta tulee.
-Jos kokeita tulee olemaan niin paljon, että kaikki aika kuluu lukemiseen.

Oletteko valmistautuneet tekemän kaikki matematiikan tehtävät vihkoon?

-Joo, sillä tiesimme jo.
-Ei olla.

Mitä olette kuulleet yläkoulusta esimerkiksi sisaruksiltanne tai vanhemmiltanne?

-Karttakepistä voi saada sormille. (Vuonna nakki?)
-Kännykkää saa käyttää välitunneilla.
-Yläkoulu on kivaa.

Millaista luulette yläkoulusta tulevan?
 -Kivempaa kuin alakoulusta.
-On vapaampaa.
-Enemmän kokeita ja läksyjä.
-Ehkä vähän vaikeampaa.

Miten nopeasti uskotte sopeutuvanne yläkouluun?
 -Kuukaudessa.
-Viikossa.
-Parissa kuukaudessa.
-Jos kaikki menee hyvin nii ei siinä pitäisi kauaa kestää.

Tässä on 6. luokkalaisten yläkoululaisille esittämiä kysymyksiä, joihin vastasimme.

 Onko kivaa olla yläkoulussa?

-Ihan joo, jopa kivempaa kuin alakoulussa.

Onko paljon enemmän kokeita, läksyjä ja esitelmiä?

-Kyllä jonkin verran, mutta läksyjä on vähemmän riippuen opettajasta.

Onko kivaa kun on vähän ulkovälkkiä?

-On, varsinkin talvisin kovalla pakkasella.

Saako Hilkka Majavaa sanoo Majavaksi?

-No joo.

Paljonko kaappi maksaa?

-Kaappi ei maksa mitään, mutta jos haluaa kaapin, pitää antaa 10 euron pantti, jonka saa takaisin kun palauttaa kaapin avaimen. Jos avaimen hukkaa, panttimaksu menee uuden avaimen hankintaan.

Voiko allergikko syödä köksässä tehtyjä ruokia?

-Kyllä voi, allergiat otetaan huomioon ruokaa tehdessä.

Miten liikkaryhmät jaetaan?

-Yleensä kahden rinnakkaisluokan tytöt ja pojat yhdistetään omiin liikuntaryhmiin, esim. A ja B, C ja D, E ja F.

Miks yläkoulussa ei ole omaa opettajaa?

-Koska opettajat ovat erikoistuneet omiin aineisiinsa, jolloin opettaja osaa opettaa paremmin tiettyä ainetta. Kaikilla luokilla on kuitenkin luokanvalvoja.

Tehdäänkö kässässä elektronisia töitä?

-Teknisessä käsityössä tehdään myös elektronisia töitä.

 Onko kuvis erilaista yläkoulussa kuin alakoulussa?

-Ei muuten, mutta riippuen opettajasta, opetus on tarkempaa ja monipuolisempaa, sillä myös kuvaamataidon opettaja on erikoistunut opettamaan juuri kuvaamataitoa ja sen eri osa-alueita.

Alisa Eljaala, Meri Makkonen, Stella Malmivaara 8A