Pihaan koristeline

Koris

Lokakuun loppupuolella yläkoulun pihaan saatiin koristeline, joka otettiin heti tehokkaaseen välituntikäyttöön.